Event Details

Event in Swedish


Jörgen Grönlund, chef för Wealth Planning vid SEB International Private Banking i Luxembourg, ger oss en uppdatering om vad som händer på skatteområdet i Sverige och i några andra europeiska länder. Bland annat kommer följande att tas upp:


· Det blev ingen utflyttningsskatt, men vad kommer istället?

· Väsentlig anknytning och stadigvarande vistelse i Sverige– vad gäller egentligen?

· Ränteavdragsbegränsningar och sänkt bolagsskatt

· Beskattning av lågbeskattade bolag utanför Sverige

· Köpa hus i Frankrike eller Spanien

· Särskilda skatteregimer för förmögna personer– bl.a. Portugal och Spanien

Speakers

 • Jonas Bergqvist (Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Singapore Branch (SEB Private Banking Singapore))

  Jonas Bergqvist

  Skandinaviska Enskilda Banken S.A. Singapore Branch (SEB Private Banking Singapore)

  General Manager, SEB Private Banking Singapore

  view more
 • Jörgen Grönlund

  Jörgen Grönlund

  Jörgen Grönlund är expert på svensk internationell beskattning. Han är sedan sex år tillbaka ansvarig för Wealth Planning inom SEBs internationella Private Banking. Jörgen har tidigare arbetat på bland annat Carnegie och HQ Bank. Han har sin bakgrund som assessor vid Kammarrätten i Stockholm.

  view more

Tickets

Member
Standard Price HKD 100
Non-member
Standard Price HKD 150